Brieven uit de literatuur | Oscar Wilde (II)

Omdat STAN zo’n groot en divers netwerk heeft van gastspelers, verspreid over de hele wereld, leek het ons leuk om die mensen met elkaar in contact te brengen door middel van brieven uit de literatuur. En op die manier ook een beetje al die verschillende auteurs uit verschillende tijden met elkaar in gesprek te laten gaan. 

Scarlet Tummers gaf het startschot met een brief van Anton Tsjechov voor Gillis Biesheuvel.
Gilles koos een brief van Oscar Wilde voor Sofie Sente.
Sofie stuurde een brief van Franz Kafka naar Minke Kruyver.
Minke voegde een brief van Vincent Van Gogh aan zijn broer Theo toe voor Tiago Rodrigues.
Tiago richtte zich met een brief van Georg Büchner tot Kuno Bakker.
Kuno vroeg met een brief van Rainer Maria Rilke aan Tale Dolven om de ketting verder te zetten.
Tale nodigde met een brief van John Berger Federica Porello uit.
Federica stuurde een brief van Umberto Eco aan Matthias de Koning.
Matthias zette het gesprek voort met een brief van Jan Hanlo voor Peter Van den Eede. 

Hieronder Peter zijn bijdrage. 

Oscar Wilde schreef deze brief aan een lezer die hem om uitleg vroeg. 
De lezer genaamd Bernulf Clegg had in het voorwoord van het boek ‘Het Portret van Dorian Gray’ namelijk gelezen dat alle kunst nutteloos is.


16, TITE STREET
CHELSEA S. W.

 

Geachte heer

Kunst is nutteloos omdat het doel ervan alleen maar is om een stemming op te roepen.

Kunst is niet bedoeld om te onderwijzen, of om handelen op enigerlei wijze te beïnvloeden. Zij is buitengewoon steriel en het kenmerk van haar genot is steriliteit. Als de beschouwing van een kunstwerk wordt gevolgd door enig handelen, dan is dat werk tweederangs, of heeft de toeschouwer de volledige artistieke indruk gemist.

Een kunstwerk is nutteloos zoals een bloem nutteloos is. Een bloem bloeit voor zijn eigen plezier. We beleven een vreugdevol moment door ernaar te kijken. Dat is alles wat er over onze relatie tot bloemen valt te zeggen. Je kunt een bloem natuurlijk verkopen en zodoende tot nut maken, maar dat heeft met de bloem niets te maken. Dat is geen deel van de essentie. Het is een toevalligheid. Het is misbruik. Dit is vrees ik allemaal brij obscuur. Maar het is nogal een uitgebreid onderwerp.

Hoogachtend,

Oscar Wilde


vorige brief | volgende brief